Publiczni prawnicy i prawnicy zatrudnieni w prywatnych kancelariach, świadczący usługi pro bono, świadczą w Stanach Zjednoczonych pomoc prawną osobom, które nie są w stanie samodzielnie wynająć prawnika. Badania pokazują, że około 80% potrzeb prawnych ubogich w Stanach Zjednoczonych pozostają niezaspokojone, pomimo istniejących federalnych, stanowych i wolontariackich programów, które świadczą usługi prawne dla osób o niskich…