Co to jest prawo w interesie publicznym?

Publiczni prawnicy i prawnicy zatrudnieni w prywatnych kancelariach, świadczący usługi pro bono, świadczą w Stanach Zjednoczonych pomoc prawną osobom, które nie są w stanie samodzielnie wynająć prawnika. Badania pokazują, że około 80% potrzeb prawnych ubogich w Stanach Zjednoczonych pozostają niezaspokojone, pomimo istniejących federalnych, stanowych i wolontariackich programów, które świadczą usługi prawne dla osób o niskich dochodach.

Prawnicy a interes publiczny

Prawnik w ramach interesu publicznego świadczy usługi prawne bezpłatne lub zdecydowanie tańsze zaniedbanym segmentom społeczeństwa, takim jak ubodzy, starsi i inni, którzy nie mogą sobie pozwolić na usługi prawne. Także specjaliści walki o słabszego dążą do uchwalenia zmian polityki. Rzecznicy praw obywatelskich walczą bowiem o ochronę środowiska naturalnego, prawa konsumentów oraz inne rzeczy, które służą dobru społeczeństwa. Praca pro bono jest formą pracy dla interesu publicznego.

prawnikPrawnik zatrudniony w kancelarii prawnej i pracownik korporacji poświęca bowiem swój czas do zaoferowania bezpłatnych usług prawnych dla większego dobra. Prawnik interesu publicznego może pomagać w różnych sprawach. Może pomóc bowiem klientom np. złożyć wniosek o przemocy domowej. Może asystować osobie bezrobotnej w uzyskaniu zasiłku dla bezrobotnego lub ogłoszeniu upadłości konsumentów. Prawnik może również reprezentować najemców w przypadku eksmisji. Może też przygotować projekty pism i notatek, by pomóc więźniom, którzy twierdzą, że zostali niesłusznie skazani.

Czym zajmuje się adwokat podczas sprawy?

Broni też klientów przed drapieżnymi praktykami udzielania pożyczek przez instytucje finansowe. Zajmuje się też sprawami rodzin pacjentów leczonych w szpitalach i klinikach dziecięcych. Ponadto prawnik zajmuje się sprawami pracowników migrujących w sporach pracowniczych. Pomaga również ustawodawcy we wprowadzaniu reform regulacyjnych. Przeprowadza też wywiady i prezentacje „know-how” w zakładach karnych i regionalnych więzieniach dla nieletnich.

Przygotowuje też testamenty i zalecenia – usługi dla seniorów. Prawnik także wykonuje badania prawne w sprawach dla klientów z azylu lub innych kwestii prawa migracyjnego. Adwokat reprezentuje też w sądzie najlepsze interesy pokrzywdzonych lub zaniedbanych dzieci. Pomaga również bezdomnym w uzyskaniu korzyści publicznych, takich jak kartki żywnościowe, ubezpieczenie medyczne lub renty z ubezpieczeń społecznych. Kariera w prawie w interesie publicznym nie jest jednak dla wszystkich. Musisz bowiem być empatyczny i mieć silną presję do pomagania innym.